RED Τριήμερα Παντού Αρχοντικό Σουλιώτη

1. Διοργανωτής του διαγωνισμού είναι η εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «FRONTSTAGE ENTERTAINMENT A.E.» (εφεξής ο «Διοργανωτής»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθ. 89. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού RED FM 96,3 και δίνει την ευκαιρία στους νικητές να κερδίσουν από ένα (1) ταξίδι (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

2.    Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.redfm.gr. 

3.    Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ελεύθερα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον αναβάλει με νεότερη ανακοίνωσή του που θα αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

4.    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Διοργανωτή και οι συγγενείς τους μέχρι και β’ βαθμού.              
       
5.    Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετέχει δωρεάν στον Διαγωνισμό καλείται να συμπληρώσει στη φόρμα του Διαγωνισμού, που υπάρχει αναρτημένη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.redfm.gr, τα εξής στοιχεία του: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (email), Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Ηλικία, Φύλο και Αριθμό Κινητού Τηλεφώνου, καθώς και να αποδεχθεί ρητά τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας όπως κατά πάντα χρόνο και κατόπιν τυχόν τροποποιήσεων από τον Διοργανωτή ισχύουν. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας συμμετοχής είναι υποχρεωτική. Ο συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη αλήθεια, ακρίβεια και ορθότητα των δεδομένων που υποβάλλει στις φόρμες συμμετοχής. 

6.    Ο Διαγωνισμός αρχίζει τη Δευτέρα, 12/2/24 και ώρα 08.00 π.μ και λήγει την Παρασκευή, 23/2/2024 και ώρα 08.00 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, και (γ) δεν προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του, τους όρους διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.

7.    Το δώρο κάθε νικητή περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα εξής: (i) 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό για δύο (2) άτομα , για ένα τριήμερο της επιλογής του νικητή μέχρι την 30.9.2024, κατόπιν διαθεσιμότητας και σε προηγούμενη συνεννόηση με τον Διοργανωτή εξαιρουμένων τριημέρων, εορταστικών περιόδων και αργιών και των εξής ημερομηνιών: 15-18/3, 22-25/3 και 2-14/4. Ο νικητής θα πρέπει να καλέσει ο ίδιος στο κατάλυμα και να συνεννοηθεί για την ακριβή ημερομηνία επίσκεψης. Στο δώρο δεν περιλαμβάνονται γεύματα και ταξιδιωτική ασφάλεια. 

8. Το δώρο είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για την πραγματοποίηση του ταξιδιού.

9. Κάθε νικητής θα ειδοποιηθεί για τη νίκη του με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει. Το όνομα κάθε νικητή θα ανακοινωθεί επίσης δημοσίως και από την εκπομπή "RED Morning Show". Ο Διοργανωτής του στέλνει αυθημερόν με email τη δήλωση αποδοχής του δώρου και o κάθε νικητής στη συνέχεια την επιστρέφει υπογεγραμμένη στον Διοργανωτή αυθημερόν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη εκ μέρους του νικητή, ο τελευταίος χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου του. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη παραλαβή του δώρου εντός των τασσόμενων προθεσμιών. Ο κάθε νικητής, με την συμπλήρωση και αποστολή της δήλωσης αποδοχής δώρου, συναινεί και στη γνωστοποίηση και χρήση των στοιχείων του από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται ο Διοργανωτής για την παροχή του δώρου και είναι τρίτοι σε σχέση με τον Διοργανωτή. 

10. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στη διάθεση του δώρου αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν νομικά ή/και πραγματικά ελαττώματα του δώρου καθώς και για κάθε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα του νικητή (ή του αναπληρωματικού νικητή) που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα και καθ΄ οιοδήποτε τρόπο με την αίτηση, τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, την τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση του Διαγωνισμού ή/και με το δώρο και τη χρήση του, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς τους νικητές ή τρίτους, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, τη χρήση του ή/και για οιαδήποτε άλλη αιτία. Ακόμη, ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, τρομοκρατικών ενεργειών, ατυχημάτων, πανδημίας, κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες όρους και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών του.

11. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.

12. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι παρέχουν τη συναίνεσή τους μέσω της συμμετοχής τους στη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω (παρ. 5) κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, των ν. 4624/2019, 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν, για την τήρηση σε αρχείο των προσωπικών τους δεδομένων επικοινωνίας και για την επεξεργασία τους προς το σκοπό διεξαγωγής του Διαγωνισμού και ενημέρωσης/επικοινωνίας μαζί τους εφόσον αναδειχθούν νικητές από την κλήρωση. Οι συμμετέχοντες, εφόσον ανακηρυχθούν νικητές, παρέχουν τη ρητή συναίνεσή τους στη χρήση των στοιχείων τους προς το σκοπό διαφήμισης και εμπορικής προώθησης της Διοργανώτριας ή/και του Σταθμού για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική περί Προστασίας Απορρήτου του Διοργανωτή που βρίσκεται αναρτημένη στο www.redfm.gr. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και δη πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, ανάκλησης συγκατάθεσης και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δικαιούνται να ζητήσουν οποτεδήποτε την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το τηρούμενο αρχείο και διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί τους, αποστέλλοντας γραπτή αίτησή τους προς την εταιρεία «FRONTSTAGE ENTERTAINMENT A.E.», στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθ. 89 (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 89, Χαλάνδρι). 

15. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής, όπως τυχόν τροποποιηθούν, και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου.

16. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Γιάννης Λεουνάκης Μεσημέρι - 3:00μμ
Now Playing
Livin' In A World Without You Rasmus
Recently Played
Paranoid Black Sabbath
Cold As Ice Foreigner
Should I Stay Or Should I Go Clash
Tonight Reamonn
Έχετε αποσυνδεθεί...

Συνδεθείτε τώρα!

All Frontstage Radios

Red 96.3

Εδώ και 16 χρόνια, ο Νο. 1 σταθμός για τη ροκ μουσική στην Αθήνα! It’s RED, it rocks.

En Lefko 87.7

Ο Νο. 1 εναλλακτικός ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας. Discover Great Music!

HiT 88.9

Ο Number 1 Adult Pop σταθμός! Με θετική ενέργεια, ΌΛΑ τα HiT και την Φράση που Πληρώνει.

Mελωδία 99.2

Ο κορυφαίος σταθμός έντεχνου ελληνικού ρεπερτορίου από το 1991. Πιάσε Μελωδία!

Kidsradio.com

Το πρώτο παιδικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. Παιδικά τραγούδια, παιδικά παραμύθια, παιδικό ραδιόφωνο!