ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ‘ULTIMATE RED BATTLE ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΤΟΝ RED 96.3’

ΚΛΗΡΩΣΗ «ULTIMATE RED BATTLE ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΤΟΝ RED 96.3»
Όροι Συμμετοχής
[Διάρκεια: Έναρξη, 02/08/2018 και Λήξη 30/09/2018]

Διοργανωτής της κλήρωσης «ULTIMATE RED BATTLE ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ME TON RED 96.3» είναι η εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «FRONTSTAGE ENTERTAINMENT A.E.» (εφεξής ο «διοργανωτής»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 89. Η κλήρωση διεξάγεται μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού RED 96.3 και φέρει την ονομασία «ULTIMATE RED BATTLE ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ME TON RED 96.3» (στο εξής «η Κλήρωση»). O RED 96.3 μέσα από την κλήρωση, δίνει την ευκαιρία σε έναν τυχερό να κάνει ένα ταξίδι με ένα άτομο επιλογής του, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον RED 96.3.

  1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στην κλήρωση αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής της και βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του ρ/σ RED 96.3 www.redfm.gr.
  2. Οι όροι τροποποιούνται ελεύθερα από την διοργανώτρια, η κλήρωση αναστέλλεται, μετατίθεται χρονικά, αναβάλλεται προσωρινά ή οριστικά, άλλως ακυρώνεται από τον Διοργανωτή με νεότερες ανακοινώσεις/καταχωρήσεις τους στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
  3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρεία-διοργανωτή μέχρι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.
  4. Δεν υπάρχει υποχρέωση αγοράς προϊόντος ή υπηρεσίας και η συμμετοχή είναι δωρεάν.
  5. Διαδικασία κλήρωσης:

5.1. Κάθε συμμετέχων  μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Σταθμού RED 96.3 www.redfm.gr και να συμπληρώσει με τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο και διεύθυνση e-mail, καθώς και ρητή συναίνεσή του σε ειδικό πεδίο της φόρμας σχετικά με την αποδοχή του να κρατήσει τα στοιχεία του ο διοργανώτρια για αποστολή ενημερώσεων σχετικά με δράσεις και εκδηλώσεις της, χωρίς χρονικό περιορισμό) στην ειδική φόρμα που είναι αναρτημένη εκεί. Συνολικά βρίσκονται ανηρτημένα 1780 τραγούδια ροκ και από αυτά θα επιλεγούν ως τα καλύτερα ροκ τραγούδια όλων των εποχών τα 963. Κατόπιν της συμπλήρωσης της φόρμας των στοιχείων του και της ειδικής συναίνεσης, κάθε συμμετέχων θα καλείται να ψηφίσει ένα από εμφανιζόμενα στις ανωτέρω σελίδες ζευγάρια τραγουδιών. Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας του αυτομάτως θα έχει το δικαίωμα να συμπεριληφθεί στην κλήρωση για το δώρο νικητή. Όλες οι συμμετοχές, για να είναι έγκυρες, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί  έως την 30/09/2018 και ώρα 23:00 (προθεσμία για έγκυρη χρονικά συμμετοχή). Μετά από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία συμμετοχή δεν θα λαμβάνεται υπόψιν. Μόνο οι πλήρως συμπληρωμένες φόρμες θα θεωρούνται έγκυρες για την συμμετοχή τους στην κλήρωση.

5.2. Τρόπος ανάδειξης νικητή :

Μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα συγκεντρώνονται στο redfm.gr και θα ακολουθεί κλήρωση η οποία θα διενεργηθεί την 01/10/2018 κατά τη διάρκεια της εκπομπής των Τάκη Γιαννούτσου και Θοδωρή Βαμβακάρη (07.00-10.00) με τον ακόλουθο τρόπο: με ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο διασφαλίζει την απόλυτη τυχαιότητα και ακεραιότητα της διεξαγωγής της, ήτοι με γεννήτρια τυχαίων αριθμών από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εργαστήριο που εδρεύει στην Ε.Ε. και συγκεκριμένα από το εργαστήριο iTech Labs SA με ISO/IEC 17025. Με την κλήρωση θα αναδειχτούν ένας  νικητής και ένας επιλαχών.

5.3. Η ανακοίνωση του νικητή και του επιλαχόντα θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της κλήρωσης από τον παραγωγό της ανωτέρω εκπομπής.

5.4. Το έπαθλο του νικητή:

Ο νικητής κερδίζει ένα αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης από Αθήνα για έναν από τους παρακάτω προορισμούς με επιστροφή για ημερομηνίες που θα καθοριστούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της διοργανώτριας εταιρείας και βάσει της διαθεσιμότητας θέσεων της αεροπορικής εταιρείας, καθώς και τρεις διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχείο επιλογής της διοργανώτριας εταιρείας. Οι προορισμοί είναι: Παρίσι, Λονδίνο, Ρώμη, Βερολίνο, Άμστερνταμ, Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Βιέννη.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του νικητή για τυχόν ακύρωση, ματαίωση ή αναβολή των πτήσεων ή κρατήσεων ξενοδοχείων. Σε καμία περίπτωση δεν θα οφείλεται αποζημίωση από την εταιρεία για καμία αιτία.

Το δώρο δίδεται ως έχει και δεν ανταλλάσσεται με χρήμα.

  1. Ο νικητής αφού ειδοποιηθεί στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει στην σχετική φόρμα συμμετοχής, για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού παραλαμβάνει το έπαθλό του κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία εντός της προθεσμίας που του έχει θέσει η διοργανώτρια σύμφωνα με την ανωτέρω ειδοποίησή του. Η μη προσέλευση του νικητή κατά την ημερομηνία που θα έχει κληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην δηλωμένη από αυτόν στην φόρμα συμμετοχής ηλεκτρονική του διεύθυνση απαλλάσσει αυτοδικαίως την εταιρεία από την υποχρέωσή της έναντί του να του αποδώσει το δώρο και καλείται στη θέση προς απονομή του επάθλου ο επιλαχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία. Ο νικητής (ή επιλαχών) προσέρχεται στα γραφεία του διοργανωτή και υπογράφει πριν από την ολοκλήρωση της παραλαβής του δώρου του σχετική δήλωση παραλαβής αυτού και απαλλαγής του διοργανωτή από κάθε ευθύνη και να επαναλάβει τη δήλωση συναίνεσης στη χρήση και διατήρηση των στοιχείων του (που θα έχει συμπληρώσει στη φόρμα συμμετοχής) για τη λήψη τακτικών ενημερώσεων από την διοργανώτρια εταιρεία, χωρίς χρονικό περιορισμό.
  2. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα και το επώνυμο του νικητή και να τα χρησιμοποιεί για διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α50) περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, και ιδίως ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία Δεδομένων  (2016/679). Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτοδικαίως την έγκριση των συμμετεχόντων στην χρησιμοποίηση των ανωτέρω στοιχείων τους, σύμφωνα με την διαδικασία παροχής συναίνεσης που περιγράφεται στον όρο 5.1. ανωτέρω. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που ζητούνται από τους συμμετέχοντες είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού της κλήρωσης, και ειδικότερα για την ευκρινή και χωρίς αμφισβήτηση, αναγνώριση των τυχαία επιλεγόμενων νικητών, καθώς και για την ταυτοποίηση των νικητών και επιλαχόντων κατά την διαδικασία ειδοποίησης και παραλαβής των δώρων τους.
  3. Η κλήρωση διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί για κάθε συμμετέχοντα
  4. Ακολουθεί η φόρμα δήλωσης συμμετοχής στην κλήρωση (κάντε κλικ)

 

Γιάννης Λεουνάκης Μεσημέρι - 3:00μμ
Now Playing
Nightmare M.s.g.
Recently Played
Boat On The River Styx
Every Time Freiheit
Sail Awolnation
My Favourite Game Cardigans
Έχετε αποσυνδεθεί...

Συνδεθείτε τώρα!

All Frontstage Radios

Red 96.3

Εδώ και 16 χρόνια, ο Νο. 1 σταθμός για τη ροκ μουσική στην Αθήνα! It’s RED, it rocks.

En Lefko 87.7

Ο Νο. 1 εναλλακτικός ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας. Discover Great Music!

HiT 88.9

Ο Number 1 Adult Pop σταθμός! Με θετική ενέργεια, ΌΛΑ τα HiT και την Φράση που Πληρώνει.

Mελωδία 99.2

Ο κορυφαίος σταθμός έντεχνου ελληνικού ρεπερτορίου από το 1991. Πιάσε Μελωδία!

Kidsradio.com

Το πρώτο παιδικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. Παιδικά τραγούδια, παιδικά παραμύθια, παιδικό ραδιόφωνο!