ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «RED LIVE»

Διοργανωτής του διαγωνισμού «RED» είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «FRONTSTAGE ENTERTAINMENT A.E.» (εφεξής ο «διοργανωτής»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 89. Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού RED 96,3 και φέρει την ονομασία «RED LIVE» (στο εξής «O Διαγωνισμός»). O Red 96,3, μέσα από αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό, δίνει την ευκαιρία σε νέα ελληνικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες να παρουσιάσουν ζωντανά στο live stage του RED 96.3 (και στον αέρα του Red FM) διασκευές τραγουδιών αγαπημένων rock συγκροτημάτων μαζί με δικά τους νέα τραγούδια.

1. Οι παρόντες Κανόνες Διεξαγωγής Διαγωνισμού αποτελούν το σύνολο των
όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού και συμμετοχής σε αυτό, βρίσκονται δε επίσης αναρτημένοι στον ιστότοπο του ρ/σ RED 96,3 http://redfm.gr/
2. Οι παρόντες Όροι Διεξαγωγής Διαγωνισμού τροποποιούνται ελεύθερα, ο διαγωνισμός αναστέλλεται, μετατίθεται χρονικά, αναβάλλεται προσωρινά ή οριστικά, άλλως ακυρώνεται από τον Διοργανωτή με νεότερη ανακοίνωση/καταχώρησή του στην ανωτέρω ιστοσελίδα του.
3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που διεμένουν στην Ελλάδα, και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρεία-διοργανωτή, οι σύζυγοι και συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού.
4. Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού
4.1. Κάθε συμμετέχων, είτε ως συγκρότημα, είτε ατομικά ως μουσικός- καλλιτέχνης, δηλώνει την συμμετοχή του στην ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Σταθμού του διοργανωτή redfm.gr , συμπληρώνοντας την ειδική φόρμας που είναι ανηρτημένη εκεί και αποστέλλοντας link με το υλικό /demo. Η κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει το σύνολο των μουσικών demo και θα επιλέξει όσα κομμάτια πληρούν τις προϋποθέσεις.
4.2. Όσοι περάσουν στη δεύτερη φάση, δηλαδή όσοι επιλεγούν από την κριτική επιτροπή κατά την ανωτέρω φάση, θα ανακοινωθούν με ανάρτηση στην ανωτέρω αναφερόμενη ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Σταθμού και θα κληθούν, με ειδική πρόσκληση στα στοιχεία επικοινωνίας που θα έχουν συμπληρώσει στην φόρμα συμμετοχής, να προσέλθουν με ξεχωριστά ραντεβού στο studio του Red 96,3  για παρουσίαση των μουσικών τους δημιουργιών. Μετά το πέρας των παρουσιάσεων αυτών, η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τα τέσσερα 4 συγκροτήματα που θα προκριθούν στα RED LIVE για την επόμενη φάση (ημιτελική φάση).
4.3. Στην τελευταία φάση, κατόπιν ειδικής ανακοίνωσης στο κοινό και ειδικής ενημέρωσης (και πάλι στα στοιχεία επικοινωνίας που θα έχουν συμπληρώσει στην φόρμα συμμετοχής) των τεσσάρων 4 συγκροτημάτων/ καλλιτεχνών που θα έχουν προκριθεί από την ημιτελική φάση, θα εμφανιστούν και τα τέσσερα (4) συγκροτήματα στο live stage του RED 96.3 μπροστά σε περιορισμένο αριθμό τυχερών ακροατών και ενώπιον της κριτικής επιτροπής ώστε να παρουσιάσουν τις μουσικές τους δημιουργίες (τελική φάση διαγωνισμού).
4.4. Η ανακοίνωση του τελικού νικητή θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα στις 10 Δεκεμβρίου (κατόπιν ειδικής ανακοίνωσης στο κοινό) από την ιστοσελίδα και τον αέρα του RED 96.3 .
4.5. Ο πρώτος νικητής θα κερδίσει μία δωροεπιταγή ύψους χιλίων (1.000) ευρώ και συμμετοχή σε μουσικό φεστιβάλ  το καλοκαίρι του 2017, ο δεύτερος μια δωροεπιταγή πεντακοσίων (500) ευρώ, o τρίτος μια δωροεπιταγή των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, και ο τέταρτος συμμετέχων κάποιο συμβολικό δώρο (όχι χρηματικό ποσό) από τον χορηγό μας.
5. Κριτική επιτροπή
Ο διοργανωτής συγκροτεί, για τους σκοπούς της διενέργειας του Διαγωνισμού, κριτική επιτροπή αποτελούμενη από μουσικούς παραγωγούς, μουσικούς ή και και επαγγελματίες του καλλιτεχνικού χώρου. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν από τον διοργανωτή, με ανάρτηση στην ανωτέρω αναφερόμενη ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Σταθμού, μέχρι 48 ώρες πριν από την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων της κατά τα ανωτέρω αναφερόμενης προκαταρκτικής φάσης.
6. Οι 3 νικητές αφού ενημερωθούν στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην σχετική φόρμα συμμετοχής, για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού παραλαμβάνουν τα έπαθλά τους με κατάθεση σε τραπεζικό λογαρισμό που θα δηλώσουν εγγράφως ή μέσω εξουσιοδοτημένου (με γνήσιο υπογραφής) εκπροσώπου τους, εντός προθεσμίας δύο μηνών κατά τα κατωτέρω. Ο συμμετέχων που δεν θα κερδίσει έπαθλο χρηματικό (ο 4ος κατά σειρά) παραλαμβάνει τα έπαθλά του από την έδρα του διοργανωτή, κατόπιν επικοινωνίας μαζί τους στα στοιχεία επικοινωνίας τους, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου εγγράφου διά του οποίου διακριβώνεται η ταυτοπροσωπία. Η μη αποστολή ή μη γνωστοποίηση εγγράφως στον διοργανωτή των στοιχείων εφενός των Τραπεζικών λογαριασμών των 3 πρώτων νικητών και αφετέρου η μη προσέλευση των 4ου εκ των νικητών για την παραλαβή των δικών τους μη χρηματικών βραβείων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την ειδοποίησή τους οδηγεί στην απώλεια των επάθλων. Και οι τέσσερεις ανωτέρω νικητές επάθλων χρηματικών και μη υπογράφουν πριν από την ολοκλήρωση της παραλαβής των δώρων τους σχετική δήλωση παραλαβής αυτών και απαλλαγής του διοργανωτή από κάθε ευθύνη.
7. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί για διαφημιστικούς σκοπούς τα στοιχεία των νικητών εκτός από τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου και τον αριθμό φορολογικού μητρώου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α50) περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτοδικαίως την έγκριση των συμμετεχόντων στην χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, εφόσον αναδειχθούν νικητές, χωρίς να καταβάλλεται σε αυτούς αντάλλαγμα για την αιτία αυτή.
8. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.
9. Οι συμμετέχοντες και οι προκρινόμενοι σε κάθε διακριτή φάση και σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού, δηλώνουν ότι έχουν κατοχυρώσει τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργιών τους, έναντι κάθε δικαιούχου και ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι κάθε τυχόν δικαιούχου για την παρουσίαση, διασκευή, εκτέλεση των μουσικών δημιουργιών που θα γίνει σε χώρο δικής της ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να αποζημιώσουν τον διοργανωτή για κάθε ζημία τυχόν , θετική και αποθετική, υποστεί εξ αιτίας αυτού του λόγου, ήτοι της έλλειψης σχετικής άδειας των συμμετεχόντων για την χρήση, εκτέλεση, διασκευή, και κάθε άλλου σχετικού πνευματικού δικαιώματος των μουσικών κομματιών στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
10. Ακολουθεί η φόρμα δήλωσης συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ RED LIVE ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ RED FM 96,3

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ- ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΈΣ
1. Όνομα:
2. Επώνυμο:
3. Όνομα Συγκροτήματος (εάν πρόκειται για συγκρότημα):
4. Διεύθυνση e-mail:
5. Τηλ. Επικοινωνίας:
6. LINK – ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ DEMO ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ:

Με την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής μου, δηλώνω οτι έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους του διαγωνισμού.

Δηλώνω τη συμμετοχή μου στο διαγωνισμό Red Live του ραδιοφωνικού σταθμού Red FM96,3.

Δηλώνω ότι το link στο demo του μουσικού κομματιού της συμμετοχής μου είναι ενεργό και θα παραμείνει ενεργό καθολη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

11. Η Συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως αποδοχή όλων των παρόντων όρων διενέργειας του Διαγωνισμού από όλους τους Συμμετέχοντες.

Γιάννης Λεουνάκης Μεσημέρι - 3:00μμ
Now Playing
In The Air Tonight Phil Collins
Recently Played
Promises Cranberries
Still Loving You Scorpions
Losing My Religion R.E.M.
Low Lenny Kravitz
Έχετε αποσυνδεθεί...

Συνδεθείτε τώρα!

All Frontstage Radios

Red 96.3

Εδώ και 16 χρόνια, ο Νο. 1 σταθμός για τη ροκ μουσική στην Αθήνα! It’s RED, it rocks.

En Lefko 87.7

Ο Νο. 1 εναλλακτικός ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας. Discover Great Music!

HiT 88.9

Ο Number 1 Adult Pop σταθμός! Με θετική ενέργεια, ΌΛΑ τα HiT και την Φράση που Πληρώνει.

Mελωδία 99.2

Ο κορυφαίος σταθμός έντεχνου ελληνικού ρεπερτορίου από το 1991. Πιάσε Μελωδία!

Kidsradio.com

Το πρώτο παιδικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. Παιδικά τραγούδια, παιδικά παραμύθια, παιδικό ραδιόφωνο!